graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-ccli-trademark.svg CCLI Trademark Logo graphic-songselect-trademark.svg CCLI SongSelect Logo icon-megaphone-circle-line.svg Icon Megaphone icon-press-kit Press Kit Icon icon-fact-sheet Fact Sheet Icon icon-megaphone-circle-line-mobile.svg Icon Megaphone icon-close-filled.svg Icon Close icon-close-white.svg Icon Close icon-close-blue.svg Icon Close icon-earth-filled.svg Icon Earth icon-earth-line.svg Icon Earth Outline icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-finder-filled.svg Icon Finder Filled icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-headset-line.svg Icon Headset Line icon-letter-and-envelope-line.svg Icon Letter and Envelope Line icon-movie-download-line.svg Icon Movie Download Line icon-music-note-circle-line.svg Icon Music Note Circle Line icon-new-window-line.svg Icon New Window Line icon-new-window-line-blue.svg Icon New Window Line icon-page-ribbon-line.svg Icon Page Ribbon Line icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-person-filled.svg Icon Person Filled icon-play-circle.svg Icon Play Circle icon-recent-articles-line.svg Icon Article Line icon-stop-circle.svg Icon Stop Circle icon-play-pressed-circle.svg Icon Play Pressed Circle icon-question-mark-circle.svg Icon Question Mark Circle icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-quotation-end.svg Icon Quotation End icon-quotation-start.svg Icon Quotation Start icon-sheet-music-line.svg Icon Sheet Music Line icon-shopping-cart-line.svg Icon Shopping Cart Line icon-social-media-facebook-circle.svg Icon Social Media Facebook Circle icon-social-media-google-plus-circle.svg Icon Social Media Google Plus Circle icon-social-media-instagram-circle.svg Icon Social Media Instagram Circle icon-social-media-linkedin-circle.svg Icon Social Media LinkedIn Circle icon-social-media-pinterest-circle.svg Icon Social Media Pinterest Circle icon-social-media-twitter-circle.svg Icon Social Media Twitter Circle icon-social-media-youtube-circle.svg Icon Social Media YouTube Circle icon-social-media-twitter-filled.svg Icon Social Media Twitter Filled icon-stop-button-filled.svg Icon Stop Button Filled icon-translation-filled.svg Icon Translation Filled icon-regional.svg Icon Regional Map Pin icon-globe icon-chat.svg Icon Chat icon-clock-outline.svg Icon Clock Outline icon-headphones-outline.svg Icon Headphones Outline icon-pin-outline.svg Icon Pin Outline icon-payment-check.svg Icon Payment Check icon-article-line-mobile.svg Article Icon icon-music-note-circle-line-mobile.svg Music Note Icon icon-sheet-music-line-mobile.svg Sheet Music Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-more.svg Navigation More Icon icon-nav-mobile-song-select.svg Navigation SongSelect Icon icon-nav-mobile-services.svg Navigation Services Icon icon-nav-mobile-support.svg Navigation Support Icon

Välj land och språk

Flag of Botswana
Botswana
English
Flag of Cameroon
Cameroon
English
Flag of Egypt
Egypt
English
Flag of Kenya
Kenya
English
Flag of Lesotho
Lesotho
English
Flag of Malawi
Malawi
English
Flag of Mauritus
Mauritius
English
Flag of Mozambique
Mozambique
English
Flag of Namibia
Namibia
English
Flag of Nigeria
Nigeria
English
Flag of Rep. of Congo
Rep. of Congo
English
Flag of Senegal
Senegal
English
Flag of South Africa
South Africa
English
Flag of Swaziland
Swaziland
English
Flag of Uganda
Uganda
English
Flag of Zambia
Zambia
English
flag-br
Brazil
Portuguese Spanish English
flag-ca
Canada
English
flag-us
United States
English Spanish
flag-au
Australia
flag-kr
Korea 대한민국
flag-nz
New Zealand
flag-sg
Singapore
flag-be
Belgium
Nederlands English
flag-dk
Denmark
Danish English
flag-de
Deutschland
Deutsch English
flag-ie
Ireland
English
flag-fr-updated
France
French English
flag-lu
Lëtzebuerg
Nederlands English
flag-nl
Nederland
Nederlands English
flag-no
Norway
Norwegian English
flag-ch
Schweiz
Deutsch English
flag-se
Sverige
Svenska English
flag-uk
United Kingdom
English

Licensvillkor för Streaminglicens

Streaminglicens Villkor för överenskommelse

Välkommen till CCLIs Streaminglicens (”licens”). För att kunna njuta av de rättigheter och fördelar som din licens tillhandahåller är din förståelse och efterlevnad av följande nödvändig, och du samtycker till:

 • Förvara din licens i gott skick genom att betala den årliga avgiften när den är skyldig
 • Hedra villkoren för detta program enligt vad som anges i följande avsnitt markerade tillåtna aktiviteter och aktiviteter som inte är tillåtna
 • Validera deltagandet för varje låt innan du strömmar den (se hur i avsnittet Låtvalidering)
 • Använd licensen på ett lagligt och etiskt sätt

Tillåtna aktiviteter

En aktiv licens låter dig ”strömma” (dvs digitalt överföra, vidarebefordra, distribuera och spela upp) deltagande låtar/texter (”Songs”) från din kyrkas egen webbplats, en värd webbplats eller en streamingtjänst på följande sätt. Du får:

 • Liveströmssånger som utförs i dina gudstjänster i ljud- och / eller videoform
 • Återlämna sånger som utförts i dina gudstjänster i ljud- och / eller videoform
 • Distribuera ljud- eller videofiler av låtar som utförts i dina kyrkotjänster till persondatorer, bärbara mediaspelare eller en liknande enhet som kan ta emot sådana filer
 • Ladda upp videor till YouTube och liknande tjänster under förutsättning att upphovsrättsägare har rätt att tjäna pengar och placera annonser på videor som innehåller deras ägda upphovsrätt (dessa avtalsvillkor åsidosätter inte strömningsplattformarna)

Alla rättigheter som inte anges här är reserverade till och till förmån för upphovsrättsägaren.

Aktiviteter är inte tillåtna

Denna licens har vissa viktiga och nödvändiga begränsningar och du kanske inte:

 • Ta ut en avgift eller få någon form av kompensation för någon av de tillåtna aktiviteterna
 • Tilldela eller överföra alla rättigheter under din licens till någon annan kyrka eller grupp
 • Auktorisera tredje part som inte är din kyrkas egen webbplats, en webbhotell eller en streamingtjänst till Stream Songs
 • Strömma artister eller skivbolagsinspelningar av låtar
 • Strömma låtar från konserter, konferenser och specialevenemang som hålls på kyrkans fastighet där en ekonomisk avgift, inklusive donationer, krävs för deltagande
 • Strömma låtar som ingår i ljud- och / eller videoinnehåll som inte ingår i kyrkans tjänst, såsom undervisning av icke-kyrkans tjänst, tv-evenemang eller specialproduktioner
 • Beträffande YouTube eller någon liknande strömningstjänst som används av din kyrka, underlicensiera eller ingå avtal om intäktsdelning för intäktsgenerering av en Song, inklusive videor som härrör från en strömningswebbplats eller tjänst men som är inbäddade på din kyrkas webbplats, som denna rätt är uteslutande reserverat till upphovsrättsägaren
 • När det gäller YouTube eller en liknande tjänst, blockera användningen av reklam som placeras av en strömmande webbplats eller tjänst på uppdrag av en Songägare

Validering av sång

För att bekräfta om en låt är täckt, identifiera först låtens utgivare. Kontrollera därefter om utgivarkatalogen är auktoriserad under din licens genom att söka i listan
Streaminglicens – Kataloger som ingår
ccli.com/copyright-owners-lists.

Om du fortfarande är tveksam så finns CCLIs kundtjänst redo att hjälpa till.
 
 

Licensavtal gällande villkor för Streaming Plus Master Recording

Välkommen till CCLI:s Streaming Plus License (”Licens”). Denna licens tillåter streaming av Master Recordings – en förinspelad inspelning (till exempel artist- eller skivbolagsinspelningar av låtar som säljs kommersiellt). Dessutom möjliggör det streaming av master tracks, inklusive multispår, bakgrundsspår, delade spår, slingor eller stjälkar.

För att kunna njuta av de rättigheter och fördelar som Licensen ger är det nödvändigt att du förstå och följer samt samtycker till att:

 • Håll din licens i gott skick genom att betala årsavgiften innan den förfaller
 • Följ villkoren för detta program enligt följande punkter som är markerade Tillåtna Aktiviteter och Aktiviteter som inte är Tillåtna
 • Validera deltagandet av varje låt, huvudinspelning eller huvudspår innan du streamar (se hur under punkten för Låtvalidering-avsnittet)
 • Rapportera all streamingaktivitet för masterinspelningar och huvudspår
 • Använda Licensen på ett lagligt och etiskt sätt

Tillåtna aktiviteter

En aktiv Licens gör att du kan ”streama” (dvs. digitalt sända, överföra, distribuera och spela upp) deltagande låtar, Master Recordings eller Master Tracks från din kyrkas egen webbplats, en värdwebbplats eller en streamingtjänst på följande sätt. Du får:

 • Streama live och återsända låtar som utförs i dina gudstjänster i ljud- och videoform
 • Använda Master Recordings eller Master Tracks i tillkännagivanden eller innehåll som används uteslutande inom kyrkans tjänst (återanvändning av innehåll på annan plattform utanför kyrkans gudstjänster kräver ytterligare en licens direkt från utgivaren eller ägaren).
 • Streama live och överför Master Recordings eller Master Tracks som används inom kyrkans tjänster i ljud- och bildform
 • Tillåta användningen av ljud- eller videofiler av utförda låtar, Master Recordings eller Master Tracks som används i kyrkans tjänster till persondatorer, bärbara mediaspelare eller en liknande enhet som kan ta emot sådana filer för att se de streamade kyrkans tjänster.
 • Ladda upp videoinnehåll som krävs för att streama en gudstjänst enligt denna licens till YouTube och liknande tjänster, förutsatt att upphovsrättsinnehavaren har rätt att tjäna pengar på, och placera annonser på videor som innehåller deras ägda upphovsrätt (dessa avtalsvillkor åsidosätter inte de för streamingplattformarna, och förhindrar inte borttagningsmeddelanden på vissa plattformar)

Ej tillåtna aktiviteter

Denna Licens har vissa väsentliga och nödvändiga begränsningar, och du får ej:

 • Ta ut en avgift eller få någon form av kompensation för någon av de Tillåtna aktiviteterna
 • Tilldela eller överföra några rättigheter enligt din Licens till någon annan kyrka eller grupp
 • Auktorisera en tredje part som inte är din kyrkas egen webbplats, en värdwebbplats eller streamingtjänst för att streama låtar, Master Recordings eller Master Tracks.
 • Streama låtar, Master Recordings eller Master Tracks, från konserter, konferenser och speciella event som hålls på kyrkans egendom eller under kyrkans myndighet där det krävs en ekonomisk avgift, inklusive donationer, och är ett krav för deltagande
 • Streama låtar, Master Recordings eller Master Tracks, som ingår i ljud- och videoinnehåll som inte ingår i kyrkan, såsom undervisningsvideor som inte ingår i kyrkan, TV-event eller unika produktioner
 • Streama Master Recordings eller Master Tracks i innehåll som används utanför kyrkans tjänst, till exempel reklamfilmer. Till exempel: streaming av en förinspelad video som marknadsför ett av kyrkans program eller aktivitet är tillåten med denna Licens så länge den ingår i hela kyrkans servicestreaming. Om du vill marknadsföra samma förinspelade video utanför kyrkans servicestreaming kommer det att krävas en separat licensiering direkt från tillämpliga upphovsrättsinnehavare.
 • När det gäller YouTube eller liknande streamingtjänster som används av din kyrka, har du inte rätt att underlicensiera eller ingå i något intäktsdelningsavtal för intäktsgenerering av en låt, Master Recordings eller Master Tracks, inklusive videor som härrör från dessa tjänster men är inbäddade i din kyrkas webbplats, eftersom denna rättighet är reserverad uteslutande till upphovsrättsinnehavaren
 • När det gäller YouTube eller en liknande tjänst har du inte tillåtelse att blockera användningen av reklam som placeras av en streamingwebbplats eller tjänst åt ägarens vägnar

Alla rättigheter som inte anges under Tillåtna aktiviteter är reserverade och kräver direkt licensiering från ägaren av sången, Master Recordings eller Master Track.

Validering av sång

Det är enkelt att verifiera om en låt är auktoriserad:

 • Låtar som spelas live
  För att bekräfta om en låt du har spelat live täcks, identifiera först låtens utgivare. Kontrollera därefter om utgivarkatalogen är auktoriserad under din licens genom att söka i listan Streaminglicens – Kataloger som ingårccli.com/copyright-owners-lists.
 • Master Recordings & Master Tracks
  För att bekräfta om en Master Recording eller ett Master Track är auktoriserat, identifiera först skivbolag eller ägare. Kontrollera sedan listan Streaming Plus licens – Skivbolag som ingårccli.com/copyright-owners-lists.
  Alternativt kan du söka efter låten under ”Inspelningar” i CCLIs Reporting app: reporting.ccli.com. IOm inspelningen är listad och ger möjlighet att rapportera Streaming Plus-aktivitet täcks inspelningen/spåret. Om den inte är listad kanske den inte täcks, men vi rekommenderar att du kontrollerar skivbolaget/ägaren i Streaming Plus licens – Skivbolag som ingårccli.com/copyright-owners-lists för att bekräfta.

Om du fortfarande är tveksam så finns CCLIs kundtjänst redo att hjälpa till.

Telefon kontakt

Prata med en kunnig specialist, måndag-fredag 09.00-15.00 (tider kan variera). Ring

+49 6202 27 33 001
Email kontakt

Mejla dina frågor eller kommentarer till CCLI

MEJLA TILL CCLI
Support alternativ

Se alla alternativ för kundsupport

SUPPORT ALTERNATIV
Beställ nu

Börja en ny beställning genom att berätta vad ni behöver.

BESTÄLL